(ВИДЕО) Протест в Дупница! Фирми и жители се  опасяват  от предстоящо затваряне на улица „Хемус”

   Над 20 души  излязоха на протест срещу докладна записка, внесена за разглеждане в  Общински съвет-  Дупница. Предложението  касае промяна  на терен,  при улица „Хемус” ,  в града.  Според протестиращите, ако местният парламент одобри внесеното предложение,  ще настъпят промени, които ще доведат до стесняване на улицата и затваряне на нормалния достъп към бизнеса на заетите в района и живеещите в  квартала. „Това е поредната общинска неразбория, която изкарва хората от работните им места. На скицата, с която разполагаме, се вижда теренът, който е закупен от инвеститора. На нея е очертана улицата, която ще се стесни, ако се реализира проектът, който ще гласува общинският съвет. Това ще доведе до затваряне на достъпа до базите на работещите фирми в района”, заяви Георги Илиев, недоволстващ срещу проекта и работещ в една от засегнатите фирми.  Според Илиев улицата ще стане с ширина 2,30 метра, което не отговаря на изискуемите стандарти за достъпност до обектите. Протестиращите призовават  общинските съветници да проявят разум на предстоящата сесия и да вземат адекватно решение. Служители на фирма „Плам и синове”  изразиха своите реални опасения, че с подобно решение могат да останат без работа.

По-късно инж.Пламен Иванов, собственик на фирмата организира пресконференция, на която съобщи, че неговите претенции са единствено да не се затваря входа към неговата база и улицата. По казуса той е внесъл сигнал до прокуратурата, МВР, МРРБ и областния управител. Подробности от пресконференцията, вижте във видеото. 

От Община Дупница категорично отхвърлиха отправените твърдения,  че в бъдеще улицата ще бъде 2.3 м.  Това  не отговаря на истината, пише в отговора  предоставен от пресцентъра на кметството.

С договор от 2021 год., на „НИКМИ“ ЕООД е продаден поземлен имот с идентификатор 68789.603.152 по кадастралната карта на гр.Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 год. на ИД на АГКК,   с площ: 1 070 кв.м.Със Заявление  от Община Дупница - № 01-502104/08.09.2021 год. в СГКК – Кюстендил е входиран проект за изменение на кадастралната карта на гр.Дупница и нанасяне на регулационния план на град Дупница, одобрен със Заповед № 291/19.03.1990 год., изменен със Заповед № 318/23.04.1996 год., с цел УЕДНАКВЯВАНЕ НА ДВЕТЕ КАРТИ.С прилагане на регулационния план в КК от поземлен имот с идентификатор 68789.603.152 (това е закупения имот) се образуват три нови поземлени имота, както следва: Поземлен имот с идентификатор 68789.603.1418 , Поземлен имот с идентификатор 68789.603.141 7, Поземлен имот с идентификатор 68789.603. 501, което налага прекратяване на възникналата съсобственост между Община Дупница и частно лице в поземлен имот с идентификатор 68789. 60 3.1416 по кадастралната карта на гр.Дупница,чрез продажба частта на общината и закупуване на поземлен имот с идентификатор 68789.603.141 7 по кадастралната карта на гр.Дупница и поземлен имот с идентификатор 68789.603. 501 по кадастралната карта на гр.Дупница (т.е. Община Дупница купува другите два).Проблемът идва от имот с идентификатор 68789.603.149, който реално навлиза в улицата и в най-тясната й част е 3,8 м видно от портала на АГКК – КАИС, което показва, че направеното твърдение,  че улицата ще бъде 2.3 м, категорично не отговаря на истината. Всеки може свободно да направи проверка в портала на АГКК.Община Дупница е предприела необходимите действия, за да приведе улицата и разшири допълнително, като част от процедурата е и разглеждането на заседание на Общински съвет-Дупница на 17-и декември.

Коментар по темата направи и Петър Ганчев –управител  на „Никстар Груп” ЕООД. Той заяви, че едно лице се опитва да манипулира общественото мнение с недостоверна информация „От екипа на „Никстар Груп”  ЕООД желаем да изразим огромното си разочарование от факта, че едно лице се опитва да манипулира и въвежда в заблуждение общественото мнение с недостоверна информация. Абсолютна лъжа е, че „Никстар Груп” ЕООД ще затваря достъпа на МПС-та по който и да било общински път! Абсолютна лъжа е, че ще се ограничава достъпа на МПС-та до който и да било сервиз и ПТП! Нелепо е да се говори за корупция, когато именно действията на лицето манипулатор водят към многократни опити за такава. Организирането на протести, извиването на ръце и задкулисните игри, когато не си спечелил един публичен търг по законовият и морален път, е много по присъщо за корупционерите,  г-н манипулатор. Не забравяйте, че Вие сте човекът с политическите и медийни протекции!”. Това заяви управителят на „Никстар Груп” ЕООД, Петър Ганчев. Позицията на представляваната от него фирма бе публикувана и на личния му FB профил.