Радио Астра Плюс мисия

Програмата на радио „Астра плюс” стартира на 1 януари 1998 година.
Тя се осъществява  след спечелване на проект по ПРОГРАМА „МЕДИИ” на Фондация „Отворено общество”, която финансира цялостното техническо оборудване и пускането в експлоатация на радио „Астра плюс”.
Основните цели, заложени в проекта са- подпомагане, развитие и утвърждаване на гражданското общество и свободата на словото в българските медии. Конкретната дейност на проекта е създаване на частна, независима радиостанция в град Дупница, която да обслужва интересите на обществото и да работи за утвърждаване плурализма и демократичните принципи. 
Още при стартирането си радио „Астра плюс”- град Дупница излъчва пълноценна 24 часова програма. В нея се съдържат всички програмни модули, заложени в идейния програмен проект и концепция – новини, интервюта, музикално-информационни  блокове, актуални  предавания и други.
Предвид конкурентната среда и спазвайки принципите си за високо качество на предлаганата програма, радиото заложи на стойностна българска музика, евъргрийни и утвърдени изпълнители. И до днес е запазен основният принцип за качествен музикален подбор.
От създаването на радио „Астра плюс” основен белег на програмата е местния характер при отразяване на обществения,  културния, икономическия, политическия и социален живот.
Спазвайки принципите и целите, заложени в програмния проект на радиото, в продължение на 22 години работим  в подкрепа и за развитие на гражданското общество и свободата на словото.
Медията и до днес продължава да бъде основен комуникационен посредник между институциите и хората.
Това което отличава програмата на „Астра плюс” е, че тя е част от обществения живот в града и пълноценно изпълнява функциите си на „четвърта власт”. Програмата е широко отворена към аудиторията за поставянето и решаването на проблеми от личен и обществен характер. 
През годините се утвърдихме като активен двигател и партньор при реализирането на различни инициативи и проекти с обществено значение.
Радио „Астра плюс” - Дупница осъзнателно поема и изпълнява своите медийни и обществени ангажименти.
Убедени сме, че  това е правилният начин за приемането ни като уважавана местна институция, основен довереник и ценен партньор. 

В Дупница има и други радиостанции с най-различни програми, но хората наричат радио „Астра плюс”: Радиото!