Д-р Стефан Николов печели конкурса управител на общинската болница в Дупница, д-р Боянова не се яви

Д-р Стефан Николов печели конкурса за управител на Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” в Дупница. Рентгенологът, който заемаше ръководния пост временно, ще бъде предложен от комисията за одобрение от Общинския съвет.  

„Д-р Николов си е взел поука от забележките, които имахме по отношение на недостатъците в програмата за дейността на лечебното заведение за 3-годишен период, която представи на предишния конкурс, и сега е разработил много по-добра. Заложил е обединение на двата блока – на бившата Военна болница и бившата Транспортна болница. Това е отдавнашна идея, за която се надяваме, ако в предстоящите 3 г., за които е концепцията, не се реализира, то поне да се поставят основите.

Намеренията са до бившата Транспортна болница да бъде изградена нова 4-етажна сграда, където да се преместят отделенията на другия блок. Така ще се намалят разходите за поддръжка и транспорт, като по предложението трябва да се произнесе Общинският съвет. Предвижда изграждане на фотоволтаична централа на покрива на бившата Транспортна болница за собствена консумация на ел. енергия, с което ще се пестят разходи за ток. Заявил е и намерение за облагородяване на двора на бившата Транспортна болница, където да се обособят кътове за отдих и  място за свиждания. 

В разработката е включен и цялостен ремонт на Детското отделение, за който средства набира Ротари клуб. Планира и допълнителни дейности в Хирургичното отделение, където да се назначи специалист по урология. Предвижда и разкриване на център за долекуване. Всички тези неща са взети предвид при оценките, които са 5, 50 на програмата и 5, 75 на събеседването. Решението ни е д-р Николов да бъде предложен за избор от Общинския съвет “, каза председателят на комисията Йонко Гергов. 

Д-р Стефан Николов допълни, че първата му задача като управител е довършването на ремонта на Вътрешно отделение, за което се подготвя обществена поръчка за избор на изпълнител. 
Стана ясно, че управителят, който се очаква да бъде утвърден и от съвета, води преговори за назначение на уролог. „Преговарям със специалисти, които искат да работят в нашата болница. Разговарял съм с уроложка от София с дупнишки корени, която да бъде назначена към Медицинския център, и да извършва операции. Така ще разширим дейността на хирургията. 

В центъра за долекуване, който искаме да разкрием, ще приемаме пациенти, прекарали инфарктни и инсулти. Ако получим разрешение, на първо време спокойно можем да осигурим 10 легла, с каквито разполагаме. Центърът ще бъде на първия етаж на бившето ПСО в Транспортна болница. Тези помещения са ремонтирани и не се използват. Това също ще донесе приходи на болницата. Ще се отворят още 4 клинични пътеки, като за лечението на един пациент здравната каса отпуска по 150 лв. дневно. 

Тъй като средствата, събрани от Ротари клуб, не са достатъчни, се водят разговори с Фондация „Америка за България“, която да помогне за ремонта на Детско отделение.  Там ще има мивки с топла вода във всяка стая и др. подобрения. Предвиждам и ремонт на Инфекциозно отделение и на Отделението по психиатрия, със смяна на В и К и ел. инсталация, дограма, тавани, подове и т. н.“, обясни Стефан Николов.

Както писахме, заявление за участие в конкурса бе подала и стоматоложката д-р Бойка Боянова, но тя не се яви на конкурса. След като разгледа документиете й, комисията допусна д-р Боянова до участие във втория етап -  разглеждането на програмата за дейността на болницата. Оказва се, че програмата е внесена, без да е подписана. В крайна сметка д-р Боянова не е допусната до последния етап - събеседването.