Сметната палата завери бюджета на Община Дупница без забележки (+АУДИО)

   Заверката на Сметната палата относно изпълнението на бюджета на Община Дупница е без забележки с обръщане на внимание за допуснати несъответствия, които са изправени по време на одита. Това стана ясно от думи на началника на отдел „Бюджет и финанси” Павел Петров по време на общественото обсъждане на отчета за изпълнение на бюджет 2018.  Обсъждането предизвика слаб интерес от страна на граждани, присъстваха и неколцина общински съветници, председателят на ОбС Емил Гущеров и общински служители.

   Следени стриктно от Министерство на финансите са 6 финансови показателя, а при нарушение на 3 от тях съответната община трябва да приеме план за оздравяване, обясни Петров. Той припомни, че Община Дупница в минал период бе изпаднала в такава ситуация, но успя да покрие показателите без да се налага да се приема плана от Министерство на финансите. Към 31 декември 2018 година Община Дупница не нарушава нито един от тези 6 показателя. Относно събираемостта на данъците, Община Дупница е над средното ниво за страната, посочи още Павел Петров.

   В звуковия файл може да чуете повече за изпълнението на бюджета, изпълнението на плана и въпросните 6 показатели от началника на отдел „Бюджет и финанси” Павел Петров