Печеливши от играта на Астра Плюс "Познай резултата"

Позналите резултатите на мачовете от 21 юни в играта на радио Астра Плюс - "Познай резултата".