Граждани настояват за постоянна система за измерване чистотата на въздуха в Дупница (+АУДИО)

   Група граждани внесоха писма до кмета на Дупница Методи Чимев във връзка с видимото, според тях, замърсяване на въздуха, свързано с изгарянето на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“. Те настояват за разполагане на постоянна система от станции за измерване на основните компоненти, свързани с опазване на човешкото здраве. Настояват да бъдат предприети действия за извършване на лабораторни изследвания за наличието на диоксини и фурани, както и да бъдат предприети стъпки за сътрудничество с кмета на Бобов дол за разполагането на постоянна система за наблюдение от страна на Министерството на околната среда. Общият брой на писмата е 77.


 

Ето и текста на самото писмо:

 

До кмета на Община Дупница
Методи Чимев

Г-н Чимев,

във връзка с видимото замърсяване на въздуха в Дупница, свързано с
изгарянето на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“:

настоявам да предприемете разговори с Министерство на околната среда и
водите и да настоявате за разполагане на постоянна система от станции за
измерване на концентрации/норми на основните компоненти, свързани с
опазване на човешкото здраве.

Само постоянно наблюдение от страна на Изпълнителна агенция по околна
среда ще даде цялостна картина за състоянието на въздуха-дали можем да
бъдем спокойни за здравето на възрастни и деца, най-уязвими от влиянието на мръсния въздух.

Информираността ни е нужна както, за да знаем опасно ли е горенето на
отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“, така и за да бъдат предприети мерки от Ваша
и наша страна за предпазване, най-вече на децата, в пиковите дни и
часове на замърсяване (което се вижда и усеща и без измервания).

Г-н Чимев,

настоявам още да предприемете действия за извършване на лабораторни
изследвания в лицензирана лаборатория за наличието на диоксини и фурани в близост и в района на ТЕЦ „Бобов дол“. Това е нужно, както, за да се потвърди спазва ли се нужната технология, гарантираща безопасността на горенето на отпадъци в централата, така и във връзка с преустановяване на консумацията на животински продукти, добити в района на централата.

Г-н Чимев,

настоявам да предприемете стъпки за сътрудничество с кмета на Бобов дол
за разполагането на постоянна система за наблюдение от страна на МОСВ,
която да гарантира информираност на населението в двете общини.

Ние, гражданите,
Ние, родителите,

призоваваме да защитите обществения интерес и здраве!

Особено на фона на това, че има ясни резултати, показващи, че има
замърсяване на въздуха около централи, изгарящи отпадъци в страната,
като например ТЕЦ „Брикел“.

Особено на фона на това, че в Дупница замърсяването на въздуха се вижда
и усеща – с мирис, смог, запрашаване, особено силно, след като започна
изгарянето на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“.

Особено на фона на това, че Изпълнителната агенция по околна среда
извършва постоянни измервания и контрол в Перник и Гълъбово, където има централи, горящи отпадъци, но не и в Дупница и Бобов дол.

Ние по-издръжливи или по-ненужни граждани сме според МОСВ?

Щом МОСВ разреши горенето на отпадъци в ТЕЦ „Бобов дол“ имаме право и настояваме МОСВ да разположи постоянна система от няколко станции за измерване на показателите за замърсяване на въздуха.

С уважение……………………………..


В звуковия файл може да чуете какво каза Десислава Панайотова, един от вносителите на писмата до кмета на Дупница