Ето какви мерки предприеха срещу коронавируса в Дупница (+АУДИО)

   На среща на Здравната комисия, с кмета на Дупница Методи Чимев, заместникът му Крум Милев, заедно с представители на двете болници в града и Регионалната здравна инспекция, бяха обсъдени мерките, които да бъдат предприети като продължение превенцията срещу коронавируса. Обсъдена бе ситуацията в общината, както и готовността за реакция при установен случай. Със заповед на кмета Чимев се преустановява дейността на центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца, Дневния център за деца с увреждания, както и 4-те центъра за обществена подкрепа. Домашния социален патронаж ще продължи да приготвя и доставя храната до адресите на потребителите при стриктно спазване на хигиенните норми. Преустановява се приготвянето на храна и храненето на диетично столуващите. Продължава работа млечната кухня към детска ясла "Пролет", при засилени противоепидемични мерки, в това число филтър, дезинфекция, проветряване спазване на лична хигиена и няма да бъдат допускани лица с прояви на остри заболявания. Преустановяват се посещенията и свижданията в Центъра за настаняване от семеен тип и Дома за деца лишени от родителски грижи. В Центъра за кризисно настаняване на бездомни лица ще се провеждат засилени мерки и лица с прояви на заразни болести няма да се приемат.

   Разпоредено е на служителите от отдел "Транспорт" изрично да предупредят фирмите от градския и междуградски транспорт за предприемане на мерки по дезинфекция и хигиена на шофьорите. Същото се отнася и за таксиметровите фирми - без изключение. Стана ясно и че мерките не са окончателни и подлежат на допълнение във всеки един момент, ако ситуацията го изисква.

   От срещата с представители на двете болници в града, е станало ясно, че има обособено карантинно отделение, за случаи на лица с установени симптоми. При установяване на положителна проба е осигурен изолатор в Общинската болница, без да се стига до смесване на човекопоток. Двете болници разполагат с 50 легла, но с готовност при нужда да осигурят още. Проблем има с персонала в болничните заведения във всяко звено, тъй като имало напускащи, очевидно притеснени от епидемията. На територията на двете болници има 10 респиратора, като при необходимост ще бъде поискано осигуряването от министерството на здравеопазването на още такива.

  В звуковия файл може да чуете още за предприетите мерки от заместник-кмета на Дупница Крум Милев