5015 наказателни и граждански дела е разгледал Районен съд-Дупница през 2018 г.