Жалба пред САС, отлага делото, известно като „Дупнишка популярна каса“

   Определението на Окръжен съд – Кюстендил, с което съдът остави без уважение исканията на двамата защитници на подсъдимата Ивона Б. за прекратяване на наказателното производство, за прекратяване на съдебното производство и връщане на Обвинителния акт на прокуратурата за допълнително разследване по делото „Дупнишка популярна каса“, е обжалвано от подсъдимата пред Апелативен съд – София.  

Предстои произнасяне на САС по основателността на жалбата, поради което НОХД 6/2021 г. няма да се разглежда от Окръжен съд – Кюстендил на 17, 18 и 19 май, за които дати то бе насрочено по време на разпоредителното заседание.

Актуална информация по делото ще се публикува на сайта на Окръжен съд – Кюстендил, в секция „Пресцентър“ – Съобщения по дела.