Задействаха процедурите по рекултивация на сметището над жк „Бистрица”

   Задействани са процедурите по рекултивация на затвореното сметище над жк „Бистрица” в Дупница. Общината планира обществена поръчка с предмет „Проектиране, изпълнение на строителство и авторски надзор за рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в местността Злево”. В общинска администрация може да се подават индикативни оферти за финансовия ресурс, необходим за провеждане на поръчката, с помощта на които да бъде дефинирана и обоснована прогнозната й стойност. Срокът за подаване на офертите е до 10 февруари.

   Закритото депо периодично се самозапалва, което води до обгазяване на близките квартали, а Община Дупница търпи санкции. Единственият начин самозапалванията да бъдат прекратени е рекултивацията. В момента отпадъците на града се извозват в Костинброд, тъй като все още не е изградено новото депо край село Джерман.