Забраниха брането на липов цвят в Дупница, глобата е до 5 000 лв.

   Със своя заповед кметът на Дупница Методи Чимев забрани брането на липов цвят във връзка с разпоредбите на Наредбата за опазване на зелената система. Заповедта е валидна до приключване на цъфтежа. На нарушителите се съставят актове от 50 до 5 000 лева. За изпълнението на заповедта ще отговарят служителите от "Контролно звено", както и полицията.

   През 2017 година Контролното звено" е установило общо 34 нарушители – на 5-ма са съставени актове, а 29 са санкционирани с фишове. На всички е иззет набраният цвят. През 2018 година установените нарушители са били 36, като на 7 от тях са съставени актове.