Ваксинират журналисти и оператори от областта

   Журналистите, операторите, фоторепортерите, монтажистите и техническите сътрудници могат да бъдат имунизирани срещу Ковид-19 във фаза III на Националния план за ваксиниране.

Необходимо е собствениците или техни упълномощени представители да изготвят списъци, които да изпратят в съответните регионални здравни инспекции.