В Бобов дол търсят доставчици на горива

   Доставчици на горива за МПС и на отопление търси община Бобов дол. Обявени са две обществени поръчки, като подадените заявления или оферти ще бъдат отворени на 18 януари.

   Едната поръчка е за доставка на за МПС (дизелово гориво, автомобилен бензин А-95Н и газ пропан бутан) за автомобилите на общинска администрация и автомобилите на специализираната автомобилна техника на Общинското предприятие "Чистота, озеленяване и благоустройство" /по-известно като ЧОБ/ в града за срок от 12 месеца. Прогнозни количества дизелово гориво са 50 000л, бензин А-95Н – 15 000л, газ пропан бутан - 2000л.

   Втората обществена поръчка е за доставка на газьол за парокотелната централа. Прогнозното количество е до 60 000л за нуждите на детските градини и сградата на общинската администрация, за период от 12 месеца.

   Всяка от обществените поръчки е с прогнозна стойност 110 000 лв. Срокът за подаване на документи изтича днес, в 23:59 часа.