Решено: Община Дупница тегли 500 000 лева кредит

   Без дебати Общински съвет-Дупница даде разрешение на днешното си заседание Общината да изтегли краткосрочен овърдрафт кредит в максимален размер на 500 000 лева. „За” предложението гласуваха 24 общински съветници, 4-има се въздържаха и двама бяха против. С „въздържали се” и „против” гласуваха съветниците от групата на БСП, както и независимият Любомир Георгиев.

   След гласуването Станислав Павлов от БСП обясни, че не е подкрепил тегленето на кредита, тъй като дългът ще влезе в следващия кметски мандат, като попита и дали е използван предишният такъв кредит, изтеглен от Община Дупница. Заместник-кметът по финансовите въпроси Олга Китанова поясни, че предишният кредит е изцяло изплатен, като 300 хиляди лева от него са изплатени за проекти по Транс-гранично сътрудничество.

   Китанова изнесе цифри като посочи, че общината разполага с 2 142 000 лева по бюджетната сметка и с 422 000 лева по извънбюджетната, което по думите й означава, че не се наблюдава недостиг на средства. Олга Китанова разкри и че кредитът по фонд ФЛАГ в размер на 1 067 000 лева също вече е изплатен от Община Дупница.