Ръст на строителството в Дупница, въпреки Ковид-19

   Общо 143 са издадените разрешения за строеж през миналата година. Най-много са инвестиционните проекти на линейни обекти у като техния брой е 53.

Общо 14 са одобрените проекти за сгради на основно застрояване с жилищно предназначение, а разрешения за сгради с обществено-обслужващо предназначение са 17.

 Въпреки кризата през миналата година, се запазва тенденцията да се увеличават инвестициите в частните и обществени начинания в общината. Любопитно е, че за миналата година има издадени две разрешения на сгради с РЗП над 1000 кв.м, каквито са присъщи само за най-големите градове.

Една от причините за големия брой разрешения са и по-кратките срокове предвидени от Закона, в които от Дирекция "Устройство на територията и строителство" в Община Дупница обработват документите.