Проверете срока на валидност на личните си документи

   През миналата седмица в сектор БДС в ОДМВР в Кюстендил и районните управления в областта са подадени 649 заявления от жители на областта за издаване на лични карти,70 – за издаване на паспорти, 359 – за СУМПС. Получените лични карти са 506, паспортите са 107, СУМПС – 320.

Напомняме на гражданите да проверят срока на валидност на личните си документи, служебното им удължаване с 6 месеца е валидно за изтичащите лични карти и паспорти в периода 13 март 2020 – 31 януари 2021 г. Удълженият срок на валидност на СУМПС се отнася за тези, чиито срок е изтекъл в периода 13 март 2020 -31 декември 2020 г.

Гражданите могат да подават заявления за издаване на нови лични документи и преди да е изтекъл срокът на валидност, посочен в документа. Жителите на Кюстендилска област могат да подават заявления с платена такса за обикновена услуга във всички звена на БДС – РУ Дупница, РУ Бобов дол, РУ Рила.