Откриват денонощна аптека в Дупница

   Денонощна аптека към Общинската болница има намерение да открие болничното ръководство и Община Дупница, съобщават от там. За целта, ще бъде обявена процедура за отдаване под наем на терен от 60 квадратни метра в сградата на бившата Транспортна болница, върху който да бъде разположена аптеката, а месечната цена ще е 168 лв. Срокът за отдаване ще бъде 10 години.

   Друго интересно намерение е свързано с отдаването под наем на терен от 100 квадратни метра в Транспортна болница за изграждането на кафе-павилион. Той също ще бъде отдаден за срок от 10 години с наемна цена 280 лева месечно. Общинското ръководство има намерение да отдаде под наем и две складови помещения в сградата на бившата "Военна болница". Документи за процедури се подготвят и за поставянето на общо 6 броя кафе-машини в двете сгради. Месечният наем за всяка от тях ще бъде в размер на 50 лв. за срок от 10 години, като разрешение за това предстои да даде Общински съвет-Дупница.