От РСПБЗН отправят препоръки за пожарна безопасност по време на отоплителния сезон

   Понижаването на температурите през последните дни, принуди част от хората да пристъпят към използване на отоплителни уреди на твърдо гориво и ел. уреди! 

От началото на отоплителния сезон/ от 01.10.2021  до 03.02.2022 г./ са възникнали общо 36 пожара поради самозапалване в комин в Кюстендилска област/21 от тях са на територията на РСПБЗН – Кюстендил/, 8 пожара, причинени от отоплителни уреди, са  нанесли материални загуби, 1 жена е загинала, 1 е пострадала. 

Служителите от РСПБЗН – Кюстендил напомнят правилата за пожарна безопасност, за да не се допускат пожари.

ПРАВИЛА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛ. ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ:
Никога не оставяйте включени уреди без наблюдение!  
При напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите. 
Не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди! 
Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими предмети. Не ги използвайте за сушене на дрехи. Укрепете добре всички отоплителни уреди поради опасността от обръщане. Последното е особено важно и за безопасността на Вашите близки, ако те са трудноподвижни, възрастни или болни хора! Те са най-рисковата социална група при пожар!  

ОБЩИ ПРАВИЛА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ
НА ТВЪРДО ГОРИВО:
Недопускайте използването на самоделни отоплителни уреди на твърди горива.
Под печките за твърдо гориво осигурете негорима подложка, излизаща пред нея най-малко на 50см. и 25см. встрани, с борд 1см.
Разстоянието от печката и димоотводните тръби до горими предмети, конструктивни елементи и стенни покрития не трябва да е по-малко от 50 см.
Проверете стабилно ли са укрепени димоотводните тръби. Прогорели (пробити) такива, незабавно се подменят с нови.Осигурете ревизионните отвори към комина със стандартно изработени метални розетки.
Ревизирайте комините които ще експлоатирате през зимата – те се изграждат задължително от негорими материали. В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията, така също и вградени горими материали. Ако не сте почистили комините от налепи и сажди, направете го веднага. Ако сте установили наличие на пукнатини в комините в подпокривните пространства, същите трябва незабавно да се измажат. Комините трябва да са плътно измазани.
Не оставяйте за сушене върху или около отоплителните уреди дрехи, и др. горими и леснозапалими материали.
Почиствайте комините и кюнците от натрупани сажди и отлагания по механичен начин – не използвайте горими и леснозапалими вещества и материали!

Спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност са отговорност на всеки гражданин, нарушаването им може да застраши не само личната Ви собственост, но живота и здравето на близките хора до вас.