Компания иска да прави логистичен терминал  в Дупница

   Инвестиционно намерение за изграждане на логистичен терминал на територията на бившия "Дупница Табак" е входирано в Община Дупница. Компанията е със заявен сериозен интерес за реализацията, като вече са проведени и срещи с кмета на Общината инж. Методи Чимев. "Проведохме разговори с представителите на компанията. Както знаете, част от сградите са собственост на Община Дупница, като има и друг собственик в имота, като разговорите с тях са между инвеститора и собствениците. Желанието е за реализация върху целият имот и сградите с изграждането на модерен логистичен център. Не случайно са се насочили към нас, защото сме на кръстопът и сме идеално разположение за логистика. Освен сериозен стокообмен, ще бъдат разкрити и работни места по европейски модел, а центърът трябва да се превърне от национално и европейско значение. Коментирахме комуникационните и инфраструктурни връзки за реализацията. Рано е да се говори за подробности. Разбира се, в лицето на Община Дупница и цялата администрация, ще получат пълно съдействие по всички видове документи, разрешително, които да се обработват с приоритет, тъй като това е от голямо значение за региона. Първата стъпка в тази посока е да входирам на сесия на Общински съвет-Дупница меморандум за сътрудничество с инвеститора. Ще организирам и среща с общинските съветници, за да могат подробно да запознаят всички за начинанието от първо лице", коментира инж.Чимев.