Избират административен ръководител на Районна прокуратура – Дупница

   Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за избор на административен ръководител на Районна прокуратура – Дупница. Мандатът на настоящия административен ръководители изтича на 11-ти август 2019 г., съобщават от ВСС. Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет, в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник.

   Към момента административен ръководител на Районна прокуратура – Дупница е прокурор Даниела Гюрова.