Домашен арест за Иван Р. от Сапарева баня за държане на канабис, грижел се за баща инвалид

   Районен съд – Дупница, под председателството на съдия Страхил Гошев  взе мярка за неотклонение ,,Домашен арест”, по отношение на Иван Р., който е привлечен като обвиняем за държане на високорискови наркотични вещества - канабис, за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от една до шест години и с „глоба“ от две хиляди до десет хиляди лева. Съдът остави без уважение искането на прокуратурата за вземане на най - тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

Районен съд - Дупница намира, че от доказателствената съвкупност събрана по делото, към този изключително ранен за наказателното производство етап, може да се направи, макар и само на пръв поглед обосновано предположение, че именно обвиняемият Иван Р., най-вероятно е съпричастен към извършване на деянието, за което е привлечен в това му качество. Съдът счита, че е налице и другата задължителна предпоставка по чл. 63, ал.1 от НПК - реална опасност от извършване на друго престъпление, предвид многото предходни осъждания на лицето предимно за престъпления против собствеността и народното здраве. Същият е държал в себе си и в дома си високорискови наркотични вещества на стойност около 300,00 лева, с не малко количество, което далеч надхвърля дневната или дори седмичната им употреба за лична консумация от обвиняемия, както същият неправдоподобно твърди. Съдът приема, че отсъства реална опасност обвиняемият да се укрие, ако не бъде задържан, тъй като на територията на гр. Сапарева баня той има регистриран настоящ адрес, на който пребивава и на който би могъл да бъде установен по всяко време. Налице са и данни за близък / бащата на обвиняемия /, който е в изключително тежко здравословно състояние, не може да се обслужва и грижи сам за себе си. Обвиняемият се явява единствен близък, който полага ежедневно грижи за него. Поради изложеното, според съдът за адекватна по тежест и интензитет в настоящия случай следва да се приеме единствено втората по тежест Мярка за неотклонение - „Домашен арест“, която да се изпълнява на адреса на който живее бащата на обвиняемия, което би дало възможност на обвиняемия да полага ежедневни грижи за него и в същото време да бъде на разположение на разследващите органи, както и да се предотврати опасността да извърши ново престъпление, вкл. такова свързано с набавяне или държане на наркотични вещества. 

Определението на РС – Дупница, с което по отношение на Иван Р. е взета мярка за неотклонение „Домашен арест“, може да се обжалва пред Окръжен съд – Кюстендил.