357 първолачета ще прекрачат училищния праг

   На 15 септември училищния праг за първи път ще прекрачат 357 деца. По данни на ГРАОН 448 деца от община Дупница подлежат на записване в първи клас за предстоящата учебна година.
Към момента за 66 деца е установено, че се намират в чужбина.
14 са паралелките първи клас в град Дупница, в които са записани учениците - 4 в СЕУ “Св. Паисий Хилендарски”, 3 в ОУ “Неофит Рилски”, 3 в  ОУ “Св. св. Кирил и Методий”,  2 в ОУ “Евлоги Георгиев” и по 1 в ОУ “Св. Климент Охридски” и в ОУ “Христаки Павлович”. В училищата в селата ще има по една паралелка, като в Крайници са записани 15 деца, в Яхиново - 13 и в Самораново - 11."Училищата на територията на община Дупница имат пълна готовност за началото на учебната година. Подготвени са и за различните варианти на обучение, които се коментират - присъствено или дистанционно, в зависимост от пандемичната обстановка, така че нямаме притеснения за първия учебен ден и протичането на учебния процес", заяви Ценка Стоянова, Началник отдел "Образование" в Община Дупница.