Започна записването сред населението на община Дупница за осигуряване дърва за огрев

   Започна записването сред населението на община Дупница за осигуряване дърва за огрев за зимен сезон 2022/23. До 7 февруари е срокът, в който физическите лица, които искат да добият по тарифа на корен или да закупят дърва по ценоразпис от временен горски склад и иглолистна дървесина за лични нужди трябва да се запишат. Списъците се изготвят от кметовете на селата, а в Дупница в деловодството на общинска администрация.

Продажбата на дървесина, добита на територията на ТП ДГС-Дупница се извършва по ценоразпис, одобрен от директора на ЮЗДП ДП - Благоевград. Към цената на дървесината се добавя такса за издаване на позволително за сеч и такса превозен билет за транспортиране.