Започна ремонт  на улица Иван Вазов в центъра на Дупница

   Започна ремонтът на ул. Иван Вазов в центъра на Дупница. Заради атмосферните условия, стартът се отлагаше на няколко пъти. Подмяна на канализацията, водопровод, изграждане на тротоари и асфалтиране, отводняване са заложени в дейностите на фирмата-изпълнител. Ще бъде изграден и стълбищен подход, който да свързва пешеходната зона с уличната част зад полицията. Улицата, която е в самия център на града, никога досега не е изграждана, като освен тези дейности ще бъде изградено осветление. На собствениците на терените, които са частна собственост в района ще бъдат направени предписания за привеждането им във вид.