Зам.кметът на Община Дупница Олга Китанова алармира: Липсата на приет държавен бюджет ни изправя пред сериозни проблеми

   Зам.кметът на Община Дупница Олга Китанова изрази сериозни притеснения относно изпълнението на бюджета през 2022 година. Основната причина е, че няма приет държавен такъв. "Получихме указания от Министерство на финансите, че до края на месец март ще работим със същия бюджет 1/12 от предходната година. Общините сме в много неприятна ситуация от това решение. Първата причина е, че месечните разходи през 2021 година са несъизмерими със сегашната ситуация. Ще дам веднага примери с най-наболялата в момента тема, а именно сметките за ток и отопление, където говорим за завишение в пъти. За да платим тези сметки с бюджета от миналата година, трябва да не плащаме други належащи разходи. А ако не изпълняваме указанията да се придържаме към бюджета от миналата година - подлежим на санкции", коментира Китанова. "Ще посоча само 3 конкретни примери за съпоставка. Сметката за ток на община Дупница за декември месец 2020 година е 66 350 лв, а за декември 2021 година е 177 904 лв. Разлика от над 110 000 лв, която е платима през този месец. ЦНСТ "Надежда" за месец декември 2020 година има 1943 лв за ток и 399 лв за газ, а за декември 2021 цифрите са съответно 5 044 лв и 1090 лв. Сериозен скок има и в тези сметки в Детска ясла "Пролет", където е и млечната кухня, която работи целогодишно и изхранва над 200 деца и резонно разходът е по-голям. 1335 лв за ток и 1005 лв за газ през декември 2020 година, а сега са 7 474 лв за ток и 3 733 лв. за газ. А какво да кажем за другите детски градини и то само по това перо-разходи?! Общината плаща издръжката на всички детски градини- ток, газ, вода, ремонти", посочи Китанова. "Липсата на приет държавен бюджет ни изправя и пред друг много сериозен проблем. Няма как да започнем изпълнение на списъка с капиталови разходи за 2022г., защото той се гласува с бюджета на общината. Така се измества цялата инвестиционна програма на общината с поне 3 месеца. Това води до съвсем реален риск от невъзможност да се реализират начинанията, които сме заложили за тази година. Имаме проект за капиталови разходи, който сме готови да предложим, но при тази ситуация изпълнението се отлага. Това не важи за водопроводите по селата, за които финансирането е осигурено. Разбира се, че ще се съобразим с указанията от финансовото ведомство, но ще имаме затруднения в работата ни", заключи Китанова.