Всички детски ясли, градини и училища в Община Дупница са в готовност за отваряне днес

   Детските градини и училища в Община Дупница са в готовност за отваряне днес. Това увери кметът на Община Дупница инж. Методи Чимев. „Още в края на последната работна седмица, проведохме разговор с директорите на учебните заведения и детски градини на територията на Община Дупница. Съгласувани са всички подробности и действия при отварянето, спазването на противоепидемичните мерки и контрол ”, увери кметът инж. М. Чимев. По разпореждане на директорите, в почивните дни се отопляват сградите на училищата и детските забавачници, за да може децата да бъдат посрещнати в комфортна среда, след дългото спиране на дейността. 

   Няма да бъде необходимо представянето на нови медицински документи при връщането на децата в детската градина. Ще се попълва единствено декларация от родителя, че детето не е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. Продължава строгия медицински филтър при влизане на малчуганите в детските заведения. Ще бъде измервана температурата на децата и провеждано общо наблюдение за състояние и признаци на вирусни заболявания. Помещенията ще бъдат дезинфекцирани минимум 4 пъти дневно. Децата ще имат занимания само в собствената си група, без смесване с други групи. Родителите ще могат да ги изпращат до входа на детското заведение, без правото да влизат вътре и помагат в обличането, съгласно утвърдените правила и режим за влизане и излизане от детската градина. Заради извънредната обстановка, се дава възможността на родителите сами да преценят, дали да върнат децата в детските заведения, без да се налага представянето на извинителни бележки. Това засяга включително и деца записани в предучилищни групи. Достатъчно е попълването на декларация, че не желаят детето да посещава занимания, заради усложнената епидемична обстановка. 

   Възобновява се учебния процес за децата от 1 до 4 клас. Родителите на малките ученици също ще имат право да изберат между присъствена или дистанционна форма на обучение в електронна среда, като подадат заявление. По-голямата част от родителите с нетърпение очакват отварянето на учебните и детски заведения, тъй като отглеждането на децата вкъщи е свързано с осигуряването на възрастен, който да поеме грижите за малчуганите и учениците. Въпреки компенсаторните мерки от държавата, голяма част от заетите в частния сектор и самонаети лица не можеха да се възползват от възможността за ползване на неплатен годишен отпуск, поради страх от съкращения, загуба на работни места или прекъсване на договорирани вече отношения с партньори.