Важно от ОДМВР Кюстендил ! Проверете срока на валидност на личните си документи

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Кюстендил,  напомня на гражданите на област Кюстендил да проверят срока на валидност на  документите  си за самоличност.

Съгласно чл. 31, ал.2 от Закона за българските документи за самоличност, в случаите, когато личната карта е с изтекъл срок, повредена, унищожена, изгубена или открадната, лицето е длъжно в срок до 30 дни да подаде заявление за издаване на нова.  Трийсетдневният срок важи и в случаите при промяна на имената, единния граждански номер, пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа, лицето, както и при навършване на 14-годишна възраст.

Напомняме и за задължението на гражданите да върнат паспортите си и заместващите ги документи на органа, който ги е издал, в тримесечен срок след изтичане на тяхната валидност или отпадане на основанието за тяхното издаване или ползване.

Гражданите, притежатели на български лични документи, са длъжни да ги пазят от повреждане, унищожаване или загубване.

Напомняме, че всички граждани с постоянен адрес на територията, обслужвана от  ОДМВР - Кюстендил, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи с платена такса за обикновена услуга във всички поделения  както в Кюстендил, така и в РУ Дупница, РУ Рила, РУ Бобов дол, а за  бърза услуга  - в сектор  „Български документи за самоличност“  в ОДМВР, сектор „Пътна полиция“ в Кюстендил, и в РУ Дупница.