Условна присъда за бившия управител на Общинската болница Росен Тимчев

   Районен съд – Дупница призна 35- годишния Р. Т. за виновен в длъжностно присвояване, като му наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 4 години.  Подсъдимият е осъден да плати на гражданския ищец МБАЛ „Св. Ив. Р.“  сумата в размер на 25 079, 83 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди в резултат на извършеното престъпление.

Съдът, под председателството на съдия Маргарита Алексиева признава подсъдимия Р. Т. за виновен в това, че за времето от 29.02.2016 г. до 04.12.2016 г. в качеството си на длъжностно лице / Управител на болница / под формата на продължаващо престъпление, е извършил 31 деяния, които осъществяват поотделно едно и също престъпление, извършени през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите – присвоил чужди пари на обща стойност 25 079, 83 лв. собственост на МБАЛ в гр. Дупница, поверени му да ги пази и управлява – престъпление по чл. 201, във вр. с чл. 26, ал.1 от НК, като наказанието му е наложено при условията на чл. 54 от НК.

Подсъдимият е осъден да плати и разноските по делото, както и държавната такса по гражданския иск.

Присъдата не е окончателна. Тя може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд - Кюстендил в 15 - дневен срок.