Ученици от Дупница ще рецитират на тема: „На теб, Българийо свещена! “

   Община Дупница и МКБППМН обявяват конкурс за рецитация на тема „На теб, Българийо свещена“, който се посвещава на 144 години от Освобождението на България от османско робство. Конкурсът ще се проведе на 3 март от 13 часа в Заседателната зала на Община Дупница.

Участниците в конкурса изпълняват по едно стихотворение от български автор на патриотична тема, разделени в следните възрастови групи: I-IV клас /индивидуални и групови изпълнения/, V-VІІ клас /индивидуални и групови изпълнения/ и VІІІ-ХІІ клас също индивидуални и групови изпълнения. За индивидуалните изпълнения е предвидено до 5 минути, а за груповите до 15 мин.

Критериите за оценка са: добра дикция, художественост на изпълнението, артистичност, оригиналност, емоционалност, подбор на репертоара и музикално оформление.

Всяко училище и читалище имат право на до двама участници в категория индивидуално изпълнение и на едно групово изпълнение!

Заявките ще се приемат до 28 февруари 2022 година в сградата на  Община Дупница, ет. 3, ст. 51 и 52.
Телефони за контакти и повече информация: 0701/59238; 0701/59246