Цената на таксиметровия превоз в Дупница се запазва

   В Дупница няма и не се очаква пoскъпване на таксиметровите услуги „При нас засега не се предвижда увеличение на цените на такситата. За да има увеличение, би трябвало да се съберем колегите от фирмите и да се решава. Тук са две фирми - „Мега такси” и „Вега такси”, и останалите са еднолични търговци, какъвто съм и аз. Въпреки че съм едноличен търговец, аз возя на тарифите на „Мега такси” и „Вега такси”. Така е и с останалите, имаме споразумение за еднакви цени.  До момента не сме се събирали да коментираме за увеличение. Продължаваме да работим с досегашните цени - 75 cт./ĸм днeвнa и 85 cт./ĸм – нoщнa тapифa” каза Владимир Граховски, който работи като таксиметров шофьор от 15 години.
   От общинската администрация също увериха, че не се предвижда промяна в цените на такситата. „Нямам информация да е внасяно искане за увеличение на цените на таксиметровите превози”, каза зам. -кметът Олга Китанова.
   Таксиджии отбелязаха, че заради пандемията и намалелите работа и печалба са искали да бъде коригирана цената на лиценза, но това не се е случило. „Ние искахме да ни бъде намалена цената на лиценза - заради пандемията работата е на 50 %. Мисля, че през декември внасяха предложение в общината, но нещата си останаха така. Платихме си лиценза, определен преди години. Внасяме в общината 300 лв. за лиценз и след това 75 лв. за стикера, който ни дават, за да сме легитимни”, обясни Владимир Граховски.
   С изменение на Нареба № 34 , министърът на транспорта Росен Желязков, даде възможност първоначалната цена за таксиметров превоз да бъде до три пъти по-висока от цената за километър пробег. Едни от основните изменения произтичат от последните промени в Закона за автомобилните превози и са свързани с преминаването към общините на регистрациония режим за извършване на таксиметров превоз на пътници. В закона е вменено задължение на общинските съвети да определят в срок до 31-ви октомври минималните и максималните цени за таксиметров превоз за пътници за следващата година. Когато Общинският съвет не определи такива цени, се прилагат тези към 31-ви декември на предходната година. Наредбата бе изпратена за обнародване в Държавен вестник, като промените са в резултат на продължителни обсъждания с браншовите организации.