Търсят нова фирма да построи физкултурен салон в училище „Неофит Рилски”

   Община Дупница обяви за втори път обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждане на големия физкултурен салон в основно училище „Неофит Рилски”. Общата прогнозна стойност е 207 250 лева. Срокът за получаване на офертите е до 17.30 часа на 22-и март. Офертите ще бъдат отворени на 25-и март в Кръглата зала на Общината. Средствата са осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж” по проекта за подобряване образователната инфраструктура в град Дупница.

   Срокът за изпълнение е 4 месеца. Обществената поръчка се обявява за втори път, тъй като избраната през октомври миналата година софийска фирма се е отказала да я изпълни. Като причина е посочена обективна невъзможност да се изпълни договора, заради напуснал персонал и технически кадри. 

По проекта за подобряване на образователната инфраструктура в Дупница ще бъде изградена и новата детска градина в жк „Бистрица”.