Снегът създаде препятствия по второстепенните улици в Дупница

   Снегът, натрупал през последната нощ, създаде препятствия за шофьорите в Дупница. На истинско изпитание в сряда сутринта, а на много места и през деня, бяха подложени шофиращите по второстепенните улици, където все още не е чистено. „Основните улици са ни приоритет и те са почистени идеално. На терен са 12 машини, сред които и снегорини, и работници към общината, които опесъчават. Ще почистим и част от второстепенните улици, но не мога да кажа кога ще започнем. Не е изключено да се забавим, защото снегът е много. 12 часа не спря да вали, започнахме в 8 часа сутринта във вторник и не сме спирали”, каза Илиан Илиев - собственикът на фирмата за снегопочистване „Меридиан”.

Припомняме, че съгласно изискванията за възлагане на обществената поръчка на общината основните дейности включват снегопочистване (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове, както и обезопасяване на пътищата против хлъзгане чрез разпръскване на минерални материали и химически вещества. Обществената поръчка включва зимно поддържане на градска улична мрежа,  на общински пътища и извънградска улична мрежа в рамките на населените места на община Дупница, включително гробищни паркове на селата, както и за зимно поддържане на републикански пътища в чертите на град Дупница.