Ще порицават в клас ученик от Дупница, държал 3.016 гр. марихуана на ул. „Венелин“

Районен съд – Дупница наложи наказание „Обществено порицание“ по отношение на 17- годишен подсъдим, който се призна за виновен  в държане на високорискови наркотични вещества – марихуана. Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура  и защитата, като определи наказанието „Обществено порицание“ да се прочете от Директора на училището еднократно в класа на подсъдимия.

Ученикът се признава за виновен в това, че на 17.07.2022 г. в гр. Дупница, на ул. „Венелин“, без надлежно разрешително държи в себе си високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите / ЗКНВП /, а именно: коноп / марихуана /, с общо тегло от 3.016 грама, на обща стойност от 18.10 лева и случаят е маловажен с оглед количеството и стойността на наркотичните вещества, като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си. Определението на РС – Дупница е окончателно и не подлежи на обжалване.