Ще издават документи за самоличност с удължено работно време

   За да бъдат улеснени гражданите, желаещи да сменят личните си документи, и след  направен анализ и отчетен ръст на подадените заявления , от понеделник – 9 август 2021 година, сектор „Български документи за самоличност“в ОДМВР в Кюстендил  ще работи от 8.00 до 17.30 ч. без прекъсване.
Обслужването на гражданите се осъществява при спазване на епидемичните мерки/ползването на защитни маски в помещенията на сектора е задължително/.
Напомняме на гражданите, че имат възможност да сменят личните си документи и преди да е изтекъл срокът им на валидност.