Съветникът Георги Георгиев предлага: Община Дупница да разпредели парите за спортните клубове спрямо резултатите от 2019 г.

   Община Дупница да разпредели предвидените в тазгодишния бюджет средства за спортните клубове въз основа на резултатите, които са постигнали през 2019 година, предлага  председателят на комисията по спорт в Общинския съвет Георги Георгиев. Съветникът е внесъл докладна записка, в която предлага да се направи допълнение в Наредбата за условията, критериите и реда за финансово подпомагане, регламентираща отпускането на средства за спорт в общината. „Съгласно наредбата средствата се разпределят на база относителния дял точки на съответния спортен клуб спрямо общия сбор точки. За база се вземат постигнатите резултати от през предходната година.

Заради извънредното положение, което бе въведено от 13 март до 13 май, и извънредната епидемиологична обстановка, която бе въведена през м. ноември и продължи до края на годината, се провалиха редица спортни мероприятия. Много от клубовете не можаха да участват в републикански състезания и нямаше как да натрупат точки.

Затова е справедливо средствата за 2021 г. да са такива, каквито са били през 2020 г., в зависимост от резултатите за 2019 г. Всички федерации направиха така с разпределението на средствата. За тази година е увеличена сумата за ФК „Марек”, заложени са 180 000 лв. От 2020 г. кик-боксът е олимпийски спорт и също ще получи по-голямо финансиране”, каза Георгиев.