Съдия Ели Скоклева осъди мнима брокерка измамила мъж от Сапарево

   Районен съд – Дупница призна подсъдимата Б. М. / на 29 години от гр. София, неосъждана / за виновна в измама на стойност 11 725, 93 лв. Нанесена е имотна вреда на мъж от село Сапарево.
Съдът, под председателството на съдия Ели Скоклева, в състав с двама съдебни заседатели признава подсъдимата за виновна в това, че за времето от 16.08.2017 г. до 24.08.2017 г. в с. Сапарево, община Сапарева баня с цел да набави за другиго – А. Г., едноличен собственик на „Е.. П.. Б..“ ЕООД - София, имотна облага (пари), е възбудила в Г. М. заблуждение (чрез проведени телефонни разговори и изпратени писмени документи), че е инвестиционен брокер в АД „Ф.. П.. И..“ - София, за сключване на сделки с финансови инструменти и е предложила инвестиционен договор на изгодни условия, и с това му е причинила имотна вреда в размер на 7 160 евро, с обща левова равностойност 11 725,93 лв. - престъпление по чл. 209 ал. 1 от НК. На основание чл. 54 от НК, съдът й налага наказание 1 година „Лишаване от свобода“, изтърпяването на което се отлага за изпитателен срок от 3 години.
Районен съд – Дупница осъжда подсъдимата да плати на Г. М. сумата от 11 725,93 лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, изразяващи се в размера на преведената сума, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумата. Подсъдимата е осъдена да плати и разноските по делото. 
Присъдата може да се обжалва и протестира пред  Кюстендилски окръжен съд в 15-дневен срок.