Съдът наказа с пробация eксхибиционистът от Дупница

Районен съд – Дупница одобри споразумение и наложи наказание „Пробация“, по отношение на обвиняем за непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като по своето съдържание деянието се отличава с изключителен цинизъм. 

Обвиняемият К. А. / на 28 г., от Дупница, неосъждан / се признава за виновен в това, че в периода от м. декември 2021 г. до края на м. януари 2022 г., в гр. Дупница, в условията на продължавано престъпление, през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и еднородност на вината, в близост до различни училища е извършвал непристойни действия, (показвал е половия си орган пред малолетни момичета) грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като по своето съдържание деянието се отличава с изключителен цинизъм.

За това престъпление при условията на чл. 55 от НК на обвиняемия К. А. ще бъде наложено наказание „Пробация“, при следните пробационни мерки:

1. „Задължителна регистрация по настоящ адрес“, с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, с
периодичност два пъти седмично, за срок от 1 година;

2. „ Задължителни периодични срещи с пробационен служител“, за срок от 1 година.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.