С 65 000 лв. ремонтират покривите на кметствата в Червен брег и Крайници

   Община Дупница продължава процедурите по предвидения ремонт на покривите на кметствата в селата Червен брег и Крайници. Вече е обявена обществена поръчка по две обособени позиции. За ремонта на покрива на кметството в Червен брег се предвижда демонтаж на керемидите, летвената обшивка, на старите улуци, водосточни тръби и казанчета. Ще бъде подменен дървеният покрив, ще бъде извършено частично изкърпване на дървената носеща конструкция. Ще бъдат поставени и нови керемиди. Архитектурният образ на сградата няма да се променя.

   За ремонта на покрива на кметството в село Крайници се предвижда демонтаж на етернитови платна, на летвена обшивка, стари улуци и водосточни казанчета. Предвижда се цялостна подмяна на дървения покрив, както и подмяна на етернита с нова покривка с ондулин. Архитектурният образ на сградата няма да се променя.

   Общата прогнозна стойност на поръчката е 65 279 лева без ДДС. За покрива на кметството в село Крайници са предвидени 32 110 лева, а за Червен брег – 33 169 лева. Оферти могат да се подават до 17.30 часа на 28 юни. Офертите ще бъдат отворени на 1 юли в 10.30 часа в сградата на Община Дупница.