С 24 000 лв. Община Дупница ще подкрепи проекти за местни инициативи

   Кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев сключи днес договори с първите проекти, които ще се финансират от Фонд за подкрепа на местни инициативи. От постъпили 13 заявления, 8 са одобрени, които ще получат по 3 000 лева. На срещата с одобрените освен инж.Чимев бе и председателят на ОбС-Дупница инж.Костадин Костадинов, който бе инициатор на тази идея. "Радвам се, че вече имаме реални проекти, които се надявам да провокират още по-голям интерес при следващата кампания. Но всяко начало е така. Очаквах повече да бъдат проектите за облагородяване на междублокови пространства, но съм убеден, че следващия път ще преобладават, защото все пак това е свързано с по-сериозна организация. Идеята е много хубава, защото е от полза за всички. Ако имаме повече и хубави проекти, заложената сума за Фонда веднага съм готов да я предложа на Общински съвет да се повиши. Искам да ви благодаря за инициативността и желанието, защото ако няма отсреща партньор - няма какво да се случва", обърна се към присъстващите инж.Чимев. "Доволен съм, че стартира дейността на Фонда. Идеята му е да даде инициативност на гражданите, на неправителствените организации, а не да чака някой нещо да даде или Общината да направи. Има много интересни предложения. И държа да отбележа, че не е никак сложно. Имаш идея, сядаш и я описваш на лист хартия и я внасяш в Община Дупница. Това е. Затова очаквам следващата година да се включат още граждани. И аз съм убеден, че колегите от ОбС няма да имат против да се завиши сумата за Фонда идната бюджета година", допълни инж.Костадинов.Сред одобрените проекти са облагородяване на блокови пространства в жк.Бистрица в кв.Южен, проектът на  НЧ“Пробуда-1926“ село Джерман е за обновяване на зала и ремонт на детска площадка пред читалището, ДГ ”Калина” спечели за изграждане на водовземно съоръжение за поливни нужди за двора на детската градина, ОУ ”Христо Ботев”- с.Самораново ще изгради зелена класна стая в двора на училището, Сдружение ФТА „Дупница-2000“ ще закупят 16 /шестнадесет/ броя женски народни носии,   НЧ”Пробуда – 1927”, с.Самораново за облагородяване на зелени площи в с.Самораново.