Ремонтират водопроводите на Самораново, Яхиново и Крайници за 750 000 лв.

   Община Дупница обяви публично състезание за реконструкция на улични водопроводи в три от големите села- Самораново, Яхиново и Крайници. Обществената поръчка е за инженеринг-включващо прокетиране и строителни дейности. В село Самораново на реконструкция ще подлежат уличните водопроводи по улулиците "Георги Димитров", "Рила" и "Скакавица". В Крайници ще се подменя водопроводът по УЛ."Трети гвардейски полк" от ул. "В. Левски" до "Кокиче“ , а в село Яхиново са планирани ул."Ген. Гурко" и ул.“ Река Джубрена“ в участъка от "Христо Ботев" до „Алеко Константинов“. Общата прогнозна стойност на дейностите за трите села е 750 000 лв.без ДДС. Това са средствата, които общината изтегли като кредит, след обществено обсъждане, именно за ВиК ремонти в селата.

280 000 лв е прогнозната стойност за село Самораново, 265 000 лв за Яхиново и 205 000 лв за Крайници. Оферти от кандидати се приемат до 5 януари включително. Бъдещия изпълнител ще има срок от 90 календарни дни за инженеринга, като 60 от тях за същинските ремонтни дейности.
"В комисията ще бъдат и кметовете на тези населени места, за да бъде контролът още по-сериозен. Колегите са на място и винаги могат да реагират и съблюдават за качественото изпълнение", заяви кметът на общината инж.Методи Чимев.