Районна прокуратура с дежурни прокурори в Кюстендил и Дупница за изборите

   Районна прокуратура гр.Кюстендил уведомява, че с оглед осигуряване възможността на гражданите да подават сигнали за престъпления против политическите права, в деня на провеждането на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 21.11.2021г. и в предходния ден /20.11.2021г./ в сградата на Районна прокуратура, гр. Кюстендил ул. “Гороцветна“ № 14 ет. 3 и сградата на Териториално отделение Дупница при Районна прокуратура гр. Кюстендил, ул.“Николаевка“ № 15 ет.4 ще има дежурни прокурори.

На 20.11.2021г. дежурството е присъствено за времето от 08.30 ч. до 18.00 ч. и ще се осъществява от следните прокурори и служители в Районна прокуратура, гр. Кюстендил, ул.“Гороцветна“ № 14, ет. 3:
прокурор РАДОСТИНА СТОЯНОВА – за времето от 08.30 часа до 14.30 часа, тел.: 078 53-39-62;
прокурор СВЕТЛАНА РИЗОВА - за времето от 14.30 часа до 18.00 часа, тел.: 078 53-39-52;
административен секретар ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА – за времето от 08.30 часа до 14.30 часа, тел.078/53-39-55;
съдебен деловодител СТЕФКА ШУШКОВА – за времето от 14.30 часа до 18.00 час, тел.: 078 53-39-63;
e-mail: rp_kystendil@kn.prb.bg;

В ТО ДУПНИЦА при Районна прокуратура гр.Кюстендил, дежурството ще се осъществява в гр. Дупница, ул.“Николаевска“ № 15 ет. 4 от следните дежурни прокурори и служители
прокурор АНЕТА СТОЕВА – за времето от 08.30 часа до 14.30 часа, тел.: 0701 5-29-69;
прокурор ЕМИЛ ПАВЛОВ – за времето от 14.30 часа до 18.00 часа, тел.: 0701 5-09-63;
съдебен деловодител ЯНИТА ЗОТЕВА за времето от 08.30 часа до 14.30 часа, тел 0701/5-09-67
завеждащ служба „Архив“ СНЕЖАНА СТОЯНЧОВА – за времето от 14.30 часа до 18.00 часа, тел.: 0701/5-09-67;
e-mail: rp_dupnitsa@kn.prb.bg

На 21.11.2021г. дежурството е присъствено за времето от 07.00 ч. и продължава един час след обявяване от ЦИК на изборния ден за приключил, като ще се осъществява от следните прокурори и служители в Районна прокуратура, гр. Кюстендил, ул.“Гороцветна“ № 14 ет.3:
Зам. адм. ръководител - зам. районен прокурор ГАЛИНА ДИМИТРОВА - за времето от 07.00 часа до 13.00 часа, тел.: 078/53-39-42;
прокурор СВЕТЛАНА РИЗОВА - за времето от 13.00 часа до 15.00 часа, тел. 078/53-39-52;
административeн ръководител – районен прокурор АЛБЕНА РАЗСОЛКОВА – за времето от 15.00 часа до един час след обявяване от ЦИК на край на изборния ден, тел.: 078/55-09-63;
съдебен администратор ЕЛВИРА ЙОРДАНОВА - за времето от 07.00 часа до 13.00 часа, тел.: 078/53-39-71;
съдебен деловодител ИЛОНА ГРЪНЧАРСКА– за времето от 13.00 часа до 15.00 часа, тел.: 078/53-39-64;
съдебен деловодител МИЛЕНА ИЛИЕВА – за времето от 15.00 часа до един час след обявяване от ЦИК на край на изборния ден, тел.: 078/53-39-59;
e-mail: rp_kystendil@kn.prb.bg;

В ТО ДУПНИЦА при Районна прокуратура гр. Кюстендил, дежурството ще се осъществява в гр. Дупница, ул.“Николаевска“ № 15 ет. 4 от следните дежурни прокурори и служители:
прокурор РАДОСЛАВА МИТЕВА – за времето от 07.00 часа до 13.00 часа, тел.: 0701/5-09-69;
прокурор ЕМИЛ ПАВЛОВ - за времето от 13.00 часа до 15.00 часа; сл.тел.: 0701/5-09-63;
зам. адм. ръководител, зам. районен прокурор ДАНИЕЛА МЕТОДИЕВА – за времето от 15.00 до един час след обявяване от ЦИК на край на изборния ден, тел.: 0701/5-09-64;
съдебен деловодител ЕМИЛИЯ БОЖИЛОВА – за времето от 07.00 часа до 13.00 часа, тел.: 0701/5-09-67
зав. служба „Архив“ СНЕЖАНА СТОЯНЧОВА - за времето от 13.00 часа до 15.00 часа, тел.: 0701/5-09-67;
съдебен деловодител НЕЛКА ЛАЗАРОВА – за времето от 15.00 часа до един час след обявяване на ЦИК на край на изборния ден, тел.: 0701/5-09-67
e-mail: rp_dupnitsa@kn.prb.bg