Ръст на собствените приходи в община Дупница

   „Собствените приходи, които сме реализирали до 30.10.21г. са 8,311 млн.лв. и са с 1 млн. повече в сравнение с този период на миналата година”, обяви зам.кметът по икономическите дейности Олга Китанова. „Прогнозирам, че в края на годината ще имаме с 1,5 млн. повече в сравнение с 2020 година. Това е добра новина на фона на тежката година, здравната криза, инфлация, повишение на цени на енергийни ресурси, по-ниски доходи на хората в някои сфери, които бяха затворени.Трябва да отдам заслуженото на свършеното от отделите „Местни данъци и такси“, както и „Общинска собственост“, където бележим ръст на приходите. За цитирания период от началото на годината до края на октомври приходите от данъци са 5,664 млн.лв. Постъпленията от управление на собственост са 1,46 млн.лв., като имаме и 25 реализирани продажби за над 700 хил.лв. Също така имаме и придобиване на собственост сградата с РЗП 900 кв.м в центъра на града“, допълни Китанова.
„От друга страна разходите за ток и газ са близо 2,5 пъти увеличени. Нараснаха и разходите за транспортиране на отпадъците до София, заради поскъпване на горивата. Целият процес на извозване на битовите отпадъци, услугата по сепариране и депониране се оскъпи. Приходите от ТБО покриват около 60 % от всички разходи. Общината отделя от общия си бюджет близо 1,5 млн. са дофинансиране на тази дейност. Въпреки това ТБО няма да се увеличава през 2022 год. Това, че не пипаме данъци, такси и цени на услуги за следващата година е жест към бизнеса. Макар много общини да го направиха, за да се справят с нарастващите разходи, ние решихме, че няма да увеличаваме. „Освен това бяхме първата община, която предложи на търговците –наематели да не плащат наеми по време на затваряне заради пандемията, а сега даваме 30% отстъпка на засегнатите от поредната ограничителна заповед“, заключи Китанова.
Кметският екип и звената към администрацията вече работят по проекто-бюджета за идната година, като основните акценти от нея ще бъдат публично представени през януари.