Пристигнаха бюлетините за изборите на 26 май

   В Областна администрация – Кюстендил днес пристигнаха отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за Европейски парламент на 26 май. 132 000 са получените бюлетини за област Кюстендил, което е с 10% повече от броя на избирателите в областта. Те се получават централизирано от БНБ и техни подизпълнители. Предаването на бюлетините от територията на печатницата се извърши чрез упълномощени представители на Областна управа, на Районната избирателна комисия и под контрола на Министерство на финансите. Транспортирането им се извърши под строгия контрол на органите на МВР.

    Бюлетините ще се съхраняват в определени от Областния управител помещения, запечатани с ленти, които са подписани от всички членове на Районната избирателна комисия. Те ще се съхраняват до предаването им на общинските администрации в областта. Дейностите по охрана при съхранението се извършват от МВР.