Полицията приема сигнали за изборни нарушения

Изборите за Народно събрание протичат в спокойна обстановка в Кюстендилска област област. Предприети са всички мерки за охраната на обществения ред, пожарната безопасност и осигуряване спокойното протичане на изборния ден. Охраната на изборните помещения през изминалата нощ протече нормално.

За сигурността на охраната на изборните секции са ангажирани служители на ОДМВР – Кюстендил, РДГП Кюстендил и Драгоман,  РДПБЗН  и дирекция „Жандармерия“, които отговарят за реда и спокойствието в региона. Създадени са дежурни групи, които да реагират при извършено престъпление, свързано с изборите  или такова от общ характер.

Служителите на сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР – Кюстендил, и в районните управления в областта ще работят от 08:30 до 19:30ч.

Те ще издават  удостоверения на граждани, чиито документи са изгубени, откраднати, повредени или унищожени или с  изтекъл срок, с оглед упражняване на избирателните права. До момента са издадени от сектор БДС в ОДМВР и поделенията в Дупница, Рила и Бобов дол 14 удостоверения на граждани, които да упражнят правото си на глас.

Припомняме, че в изборното помещение не се допускат въоръжени лица, носещи предмети, опасни за живота и здравето на хората, както и такива, употребили алкохол или други упойващи вещества. Забранено е ползването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване. Служителите на МВР се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответното решение на избирателната комисия.

При възникнали нередности могат да се подават сигнали на тел. 112 или на горещата телефонна линия, предоставена от МВР–02/9011298 и e-mail: izbori2023@mvr.bg.