Полагат маркировка около Спортната зала и по Адвокатската улица

   Започна полагането на нова пътна маркировка в Дупница. Дейностите текат в района на Спортната зала и по Адвокатската уличка. Опреснява се маркировката обозначаваща местата за паркиране на автомобили. В определени зони не се допускат моторни превозни средства, за да не се пречи на работата. Дейностите се извършват от работници на Община Дупница.

   Припомняме, че процедурите по избор на фирма изпълнител се забавиха, заради удължен срок по обществената поръчка. Веднъж поръчката бе и прекратявана, заради изменение в техническата спецификация. Сумата предвидена за освежаване на съществуващата и полагане на нова хоризонтална сигнализация и за изработка и доставка на вертикална сигнализация е в размер на 70 000 лева.