Подмяната на канализацията по ул. "Венелин" приключва до края на месеца

   Изкопните работи по подмяна канализацията по улица "Венелин" в Дупница ще продължат до 22-ри април, информират от общинска администрация. Това е последния участък от проекта "Интегриран градски транспорт", по който се подменя канал. След тази дата са възможни допълнителни ремонтни дейности след проверка на инвеститорския контрол от Община Дупница, като евентуалните забележки ще трябва да бъдат отстранени до 30-ти април. До тогава ще действа обходният маршрут за движение на моторни превозни средства, като за целта са поставени насочващи табели. 

   Както сме съобщавали, Община Дупница успя да договори допълнителни безвъзмездни средства от държавния бюджет за подмяна на подземната инфраструктура като освен канал се подменя и водопровод, който е на повече от 50 години. По проекта "Интегриран градски транспорт" са отпуснати средства за цялостно преасфалтиране и изграждане на тротоари, но предвид старата подземна мрежа, се наложи кметът Методи Чимев да търси и осигури необходимите средства и за тази дейност. 

   С приключване подмяната на водопровода по улица "Бузлуджа", предстои нов такъв да бъде положен и по улица "Венелин". До дни приключва и цялостното асфалтиране на улица „Родопи”, след което тя ще бъде отново отворена за автомобили.