Парите за спортните клубове в Дупница скараха общинските съветници

   Общински съвет-Дупница проведе редовно заседание. След близо едно-часови дебати предложението за изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на спортните клубове беше отложено за разглеждане на следващата сесия.

   Предложението за отлагане дойде от Костадин Костадинов след спор между председателя на Спортната комисия Славчо Павлов и председателя на клуба по тенис на маса „Марек-Дигеста” – Любомир Ганчев. Според Ганчев в Наредбата няма ясни правила и „всеки гледа за себе си”. Спорно се оказа предложението за промяна в Наредбата на коефициента за олимпизъм, който към момента е 3. Предложените изменения предвиждаха този коефициент да бъде намален, с цел да не се ощетяват неолимпийските спортове. Славчо Павлов обясни, че предложените изменения и допълнения са резултат от среща между представители на всички спортни клубове в Дупница и са съгласувани с тях. Павлов изрази недоволство от факта, че преди да се стигне до разглеждане от Общинския съвет, Наредбата един месец е била достъпна на сайта на Общината и всеки е могъл да даде мнение по нея, но никой не го е направил, а сега Ганчев предявява претенции. В защита на олимпийския коефициент се изказа и друг общински съветник – Христо Михалчев, който е и председател на клуба по таекуондо „Гладиатор”. Той подчерта, че е световна практика олимпийските спортове да имат предимство пред неолимпийските и завърши с думите, че „винаги ще има недоволни”.

   На заседанието днес съветниците приеха Общинския годишен план за младежта, както и отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.