Отново на тезгяха е общинският имот на „Самоковско шосе”

   Повторен търг с явно наддаване обяви Община Дупница за имот, намиращ се на "Самоковско шосе". През миналата година, теренът бе обявен за продажба с цена от почти 70 000 лева, като въпреки интересът, кандидати в крайна сметка на самия търг не се явиха. Новата начална цена, която е определена е с 10 хил. по-малко и е в размер на 59 166 лева. Имотът се намира срещу фармацевтичния завод в града и е с площ 1 159 кв.м Процедурата за кандидатите е търг с явно наддаване. 

   Още един имот за продажба отново чрез явно наддаване обяви Община Дупница. Той е с площ 804 кв.м и се намира в село Баланово. Началната цена е в размер на 10 714 лв.