Отложиха делото срещу Пламен Галев и Ангел Христов

   Насроченото за днес заседание по делото за конфискация на имущество на Дупнишките бизнесмени Пламен Галев и Ангел Христов бе отложено. Причина за отлагането стана неизготвена допълнителна счетоводно-икономическа експертиза, както и липса на други процесуални действия, които да бъдат извършени по делото. На миналото заседание съдът бе постановил да се изготви допълнителна експертиза, заради разминаване в посочените стойности за приходи, разходи, моторни превозни средства, телефонни разговори, командировки и недвижимо имущество. 

   Окръжен съд – Кюстендил ще проведе ново заседание по делото на 20-и май.