От Окръжен и Районен съд Кюстендил предупреждават за затруднения в административното обслужване на граждани и адвокати

   Във връзка с въвеждането на новата Единна информационна система на съдилищата /ЕИСС/ в Окръжен съд Кюстендил и РС – Кюстендил, е възможно днес и в следващите дни да има известни затруднения в административното обслужване на граждани и адвокати. В ход са обучения на съдиите и служителите за работа с новата програма.

   Ръководствата на двата съда молят всички страни за разбиране!

   ЕИСС е централизирана уеб базирана система за съхранение на дела в електронен формат, като достъпът до нея ще се осъществява чрез валиден електронен подпис.

   Електронните услуги, които ще бъдат предоставяни чрез ЕИСС, общо са: достъп до електронното съдържание на дело; подаване на документи, иницииращи образуване на съдебното производство в електронен вид; подаване на документи по конкретни дела; подаване на документи, несвързани с дело; получаване на съобщения, призовки, уведомителни документи; подаване на молби за издаване на удостоверения.

   ЕИСС е разработена по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система на съдилищата".